Naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada profesionalnom vojnom licu i civilnom licu na službi u Vojsci Srbije

RADNO PRAVO

Naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada profesionalnom vojnom licu i civilnom licu na službi u Vojsci Srbije

Profesionalnom vojnom licu i civilnom licu na službi u Vojsci Srbije, kome je mesto stanovanja udaljeno od mesta rada više od dva kilometra, pripada naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada, do visine cene mesečne pretplatne karte u gradskom, prigradskom i međugradskom saobraćaju.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)