Naknada štete

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Naknada štete

Nema kršenja prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine kada su Kantonalni sud i Vrhovni sud dali jasna i argumentovana obrazloženja zašto tužiocima pripada pravo na naknadu nematerijalne i materijalne štete zbog smrti bliskog lica – oštećenog kojeg je optuženi, u svojstvu zaštitara, lišio života u objektu koji je apelantovo vlasništvo, pri čemu su redovni sudovi utvrdili da je nesporno optuženog u vrijeme tog događaja angažovao apelant da radi na poslovima fizičke zaštite apelantovog objekta.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)