Naknada štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku

Kad je tužilac podneo tužbu radi naknade štete protiv tuženika 11. maja 2006, a predmet nije pravnosnažno okončan do 26. septembra 2011. kada je odlukom Ustavnog suda Srbije utvrđeno da mu je povređeno pravo na suđenje u razumnom roku, ima pravo na naknadu nematerijalne štete.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)