Naknada štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku

O zahtevu za naknadu štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, sud odlučuje ocenjujući da tužilac ima pravo na primerenu naknadu koja predstavlja adekvatnu meru zbog utvrđene povrede prava na suđenje u razumnom roku, kao i da će se određivanjem naknade ostvariti svrha novčanog obeštećenja.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)