Naknada štete zbog povrede autorskog prava

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Naknada štete zbog povrede autorskog prava

Za građansko-pravnu zaštitu autorskog prava potrebno je da je došlo do povrede autorskog prava iz zakona, odnosno ugovora, da postoji odgovornost za štetu, uzročna veza između radnje odgovornog lica i nastale štete i da je autor pretrpio štetu povredom prava iskorišćavanja ili da je njegovo moralno pravo povrijeđeno.
Donošenje odluke o usvajanju izrađenog projekta ne predstavlja neovlašćeno iskorišćavanje.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)