Naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa

RADNO PRAVO

Naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa

Zaposleni ima pravo na naknadu štete koja je nastala usled nezakonitog prestanka radnog odnosa, a nije bitno da li je rešenje o prestanku radnog odnosa poništeno zbog formalnih ili suštinskih nedostataka.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)