Naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa

USTAVNO PRAVO

Naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa

Samo postojanje pravnosnažne odluke suda kojom je utvrđeno da je zaposlenom nezakonito prestao radni odnos, automatski daje pravo na naknadu štete u visini izgubljene zarade i drugih primanja koja zaposlenom pripadaju po zakonu, opštem aktu i ugovoru o radu, uz uplatu pripadajućih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)