Naknada štete zbog nezakonitog oduzimanja mandata

USTAVNO PRAVO

Naknada štete zbog nezakonitog oduzimanja mandata

Pretpostavka odgovornosti za naknadu štete zbog nezakonitog oduzimanja mandata jeste da je oštećeni, u skladu sa zakonom, pokrenuo i vodio postupak za izmenu akta o prestanku mandata i da je pojedinačni akt izmenjen, jer redovni sud jedino može postupati u sporu radi naknade štete u slučaju da je pojedinačni akt izmenjen ili poništen.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)