Naknada štete usled odrona na putu

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete usled odrona na putu

Kada je sa kosine brda, koje nije imalo zaštitnu mrežu, krenulo kamenje koje je udarilo u vozilo tužioca u toku vožnje i nanelo mu materijalnu štetu, preduzeća za održavanje puteva solidarno su odgovorna za naknadu štete bez obzira što je na odgovarajućem mestu postojao saobraćajni znak „odron na putu“.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)