Naknada štete u slučaju nezakonitog prestanka radnog odnosa

RADNO PRAVO

Naknada štete u slučaju nezakonitog prestanka radnog odnosa

Kada sud donese odluku kojom je utvrđeno da je zaposlenom radni odnos prestao nezakonito, poslodavac je u obavezi da zaposlenom isplati naknadu štete u visini izgubljene zarade i drugih primanja koja mu po zakonu, opštem aktu i ugovoru o radu pripadaju, kao i da mu uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje, a naknada štete se umanjuje za iznos prihoda koje zaposleni ostvari po osnovu rada po prestanku radnog odnosa.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)