Naknada štete u slučaju nezakonitog prestanka radnog odnosa

RADNO PRAVO

Naknada štete u slučaju nezakonitog prestanka radnog odnosa

Na zahtev poslodavca, umesto vraćanja na rad, zaposlenom se može dosuditi naknada štete i ovaj vid naknade je nezavisan od prava na izgubljenu zaradu, na koju zaposleni uvek ima pravo kada se utvrdi da mu je nezakonito prestao radni odnos.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)