Naknada štete koju pacijent pretrpi zbog stručne greške zdravstvenog radnika

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete koju pacijent pretrpi zbog stručne greške zdravstvenog radnika

Pacijent koji zbog stručne greške zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika, u ostvarivanju zdravstvene zaštite pretrpi štetu na svom telu, ili se stručnom greškom prouzrokuje pogoršanje njegovog zdravstvenog stanja, ima pravo na naknadu štete po opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)