Naknada štete i zakonska zatezna kamata

USTAVNO PRAVO

Naknada štete i zakonska zatezna kamata

Kod priznatog prava oštećenom na naknadu štete u visini izgubljene mesečne cene zakupa, pripada mu zakonska zatezna kamata od dospelosti svakog pojedinačnog mesečnog iznosa utvrđene zakupnine, pa do isplate.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)