Naknada parničnih troškova kad su se stranke saglasile da tužilac preduzme radnju mimo tužbenog zahteva

PROCESNO PRAVO

Naknada parničnih troškova kad su se stranke saglasile da tužilac preduzme radnju mimo tužbenog zahteva

Kada su povodom podnete tužbe za smetanje poseda tuženici osporili tužbeni zahtev i pasivnu legitimaciju jednog od tuženih, ali su se saglasili da tužilac preduzme određene radnje u spornoj šumi (mimo tužbenog zahteva), tada tuženici imaju pravo na naknadu parničnih troškova.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)