Naknada nematerijalne štete zbog pretrpljenog straha

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog pretrpljenog straha

Kada je tužilja učestvovala u gašenju požara koji se desio na objektu suseda i zbog toga pretrpela strah određenog intenziteta, pri dosuđivanju naknade nematerijalne štete zbog pretrpljenog straha mora se imati u vidu njen doprinos nastanku štete.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)