Naknada nematerijalne štete zbog neosnovanog lišenja slobode

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog neosnovanog lišenja slobode

Duševni bolovi zbog povrede slobode i prava ličnosti predstavljaju jedinstven vid štete koji obuhvata sve štetne posledice vezane za ličnost oštećenog proistekle iz neosnovanog lišenja slobode.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)