Naknada nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog naruženosti lakog stepena

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog naruženosti lakog stepena

Kada je pas lutalica ujeo tužilju za nogu, ona nema pravo na naknadu nematerijalne štete za duševne bolove ako je naruženost lakog stepena, a postoje samo duševne patnje lakog intenziteta.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)