Naknada nematerijalne štete za duševni bol zbog umanjenja životne aktivnosti

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete za duševni bol zbog umanjenja životne aktivnosti

Da bi se odlučilo o naknadi nematerijalne štete za duševni bol zbog umanjenja životne aktivnosti, potrebno je utvrditi koje povrede je oštećeni zadobio i koje su trajne posledice zadobijenih povreda, odnosno da li se i kako one manifestuju na umanjenje životnih aktivnosti oštećenog.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)