Naknada imovinskopravnog zahteva

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Naknada imovinskopravnog zahteva

Kada je optuženi pribavio imovinsku korist za privredno društvo sa ograničenom odgovornošću gde je bio jedan od deset osnivača i direktor istog, a ne za sebe lično, u tom slučaju on nije u obavezi ni da naknadi imovinskopravni zahtev već privredno društvo čiji je on direktor.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)