Nadležnost za postupanje u sporu radi poništaja rešenja o prestanku radnog odnosa koji je pokrenut pre otvaranja stečaja

PROCESNO PRAVO

Nadležnost za postupanje u sporu radi poništaja rešenja o prestanku radnog odnosa koji je pokrenut pre otvaranja stečaja

Za postupanje u sporu radi poništaja rešenja o prestanku radnog odnosa koji je pokrenut pre otvaranja stečaja nad tuženim, stvarno je nadležan osnovni, a ne privredni sud.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)