Nadležnost za određivanje izvršenja ili obezbeđenja

PROCESNO PRAVO

Nadležnost za određivanje izvršenja ili obezbeđenja

Za određivanje izvršenja ili obezbeđenja nadležan je sud na čijem području izvršni dužnik ima prebivalište ili boravište, odnosno sedište, ako zakonom nije drugačije određeno.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)