Nadležnost za odlučivanje u sporu između preduzetnika i pravnog lica, koji nije privredni subjekat

PROCESNO PRAVO

Nadležnost za odlučivanje u sporu između preduzetnika i pravnog lica, koji nije privredni subjekat

Za odlučivanje u sporu između tužioca preduzetnika i tuženog pravnog lica, koji nije privredni subjekat, nadležan je osnovni sud.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)