Nadležnost suda za postupanje po tužbi za zaštitu u vezi sa uzbunjivanjem

UPRAVNO PRAVO

Nadležnost suda za postupanje po tužbi za zaštitu u vezi sa uzbunjivanjem

Tužba za zaštitu u vezi sa uzbunjivanjem može se podneti u roku od šest meseci od dana saznanja za preduzetu štetnu radnju, odnosno tri godine od dana kada je štetna radnja preduzeta, a za postupanje po tužbi nadležan je viši sud prema mestu preduzimanja štetne radnje ili prema mestu prebivališta tužioca, a ne Upravni sud.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)