Na koji se sve način može obezbediti kompenzacija za naknadu troškova prevoza za dolazak na posao i odlazak s posla?

MIŠLJENJA MINISTARSTAVA
primena propisa

Na koji se sve način može obezbediti kompenzacija za naknadu troškova prevoza za dolazak na posao i odlazak s posla?

Članom 118. stav. 1 tačka 1) Zakona o radu, definisano je da zaposleni ima pravo na naknadu troškova u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, i to za dolazak i odlazak sa rada, u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, ako poslodavac nije obezbedio sopstveni prevoz.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)