MOGUĆI PRAVCI RAZVOJA PRAVOSUDNIH PROPISA IZ OBLASTI TRI PRAVOSUDNE PROFESIJE

TEMA BROJA

PROCESNO PRAVO

UDK: 347.9(497.11)
COBISS.SR-ID 114170633

MOGUĆI PRAVCI RAZVOJA PRAVOSUDNIH PROPISA IZ OBLASTI TRI PRAVOSUDNE PROFESIJE

* Prof. dr Nebojša Šarkić, Pravni fakultet Univerziteta Union.
** Docent dr Đorđe D. Sibinović, javni beležnik.

Rezime: Reforma pravosudnog sistema u Republici Srbiji, koja se odvijala u periodu 2020-2023, svakako da je imala određenih pozitivnih efekata. Bez namere da ulaze u ocenu onoga što je bilo pozitivno, u ovome tekstu autori su izneli svoja razmišljanja o mogućim pravcima razvitka te novom procesnom položaju tri pravosudne profesije: javnih beležnika, javnih izvršitelja i sudskih veštaka.
Ostale sugestije koje će biti iznete u ovome radu, odnose se prevashodno na nove poslove koje bi zakonodavac u narednom periodu mogao da dodeli ovim pravosudnim profesijama uz doradu samih zakonskih propisa.

Ključne reči: pravosudni sistem, reforma pravosuđa, pravosudne profesije, javni beležnici, javni izvršitelji, veštaci, zaštita prava građana i njihove imovine.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)