Mogu li se i kako lica koja nisu obavezno osigurana po osnovu penzijskog osiguranja uključiti u sistem tog osiguranja?

MIŠLJENJA MINISTARSTAVA
primena propisa

Mogu li se i kako lica koja nisu obavezno osigurana po osnovu penzijskog osiguranja uključiti u sistem tog osiguranja?

Prema odredbi člana 15. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (,,Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09 i 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14), lica koja nisu obavezno osigurana u smislu ovog zakona, odnosno nisu korisnici prava na penziju, mogu se uključiti u obavezno osiguranje i obezbediti prava iz ovog osiguranja pod uslovima, u obimu i na način predviđen ovim zakonom. Prema odredbi st. 2. i 3. istog člana svojstvo osiguranika stiče se danom podnošenja zahteva, a izuzetno, na zahtev lica najranije 30 dana pre podnošenja zahteva, a prestaje danom za koje se lice u zahtevu opredeli.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)