Mesna nadležnost za suđenje u sporovima o pravu svojine i drugim stvarnim pravima na nepokretnosti

PROCESNO PRAVO

Mesna nadležnost za suđenje u sporovima o pravu svojine i drugim stvarnim pravima na nepokretnosti

Za suđenje u sporovima o pravu svojine i drugim stvarnim pravima na nepokretnosti isključivo je nadležan sud na čijem se području nalazi nepokretnost.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)