Mere zaštite od nasilja u porodici

PORODIČNO PRAVO

Mere zaštite od nasilja u porodici

Protiv člana porodice koji vrši nasilje sud može odrediti jednu ili više mera zaštita od nasilja u porodici kojom se privremeno zabranjuje ili ograničava održavanje ličnih odnosa sa drugim članom porodice, a mera zaštite od nasilja u porodici može trajati najviše godinu dana.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)