Mera bezbednosti zabrana približavanja i komunikacije sa oštećenom

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Mera bezbednosti zabrana približavanja i komunikacije sa oštećenom

Ima mesta izricanju mere bezbednosti zabrana približavanja i komunikacije sa oštećenom u situaciji kada je okrivljeni izvršio osnovni oblik krivičnog dela nasilje u porodici i prema njemu je izrečena mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)