Mera bezbednosti oduzimanja predmeta

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Mera bezbednosti oduzimanja predmeta

U rešenju kojim se izriče mera bezbednosti oduzimanje predmeta se mora tačno navesti od kog lica koje stvari se oduzimaju, tj. koji predmeti, saglasno tome koji predmeti su od kog lica i oduzeti po potvrdama o privremeno oduzetim predmetima, te individualizovati predmete za svako lice i dati razloge iz kojih razloga se izriče mera bezbednosti oduzimanja predmeta.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)