Mera bezbednosti oduzimanja predmeta

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Mera bezbednosti oduzimanja predmeta

Mera bezbednosti oduzimanja predmeta može se odrediti u pogledu predmeta koji je bio namenjen i upotrebljen za izvršenje krivičnog dela ili je nastao izvršenjem krivičnog dela, kad postoji opasnost da će se određeni predmet ponovo upotrebiti za izvršenje krivičnog dela ili kada je radi zaštite opšte bezbednosti ili iz moralnih razloga oduzimanje predmeta neophodno.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)