Mera bezbednosti oduzimanja predmeta

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO

Mera bezbednosti oduzimanja predmeta

Mera bezbednosti oduzimanja predmeta predstavlja fakultativnu meru i može se odrediti u pogledu predmeta koji je bio namenjen ili upotrebljen za izvršenje krivičnog dela.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)