Mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Kada je na osnovu mišljenja komisije veštaka utvrđeno da okrivljeni nije sposoban za pravilnu percepciju i vernu reprodukciju događaja i da nije procesno sposoban da učestvuje u predmetnom postupku, žalbeni navodi da je održan glavni pretres bez prisustva okrivljenog nisu od uticaja na drugačije presuđenje s obzirom na svojstva ličnosti okrivljenog i prirodu postupka.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)