Mera bezbednosti obavezno lečenje alkoholičara

KRIVIČNO PRAVO
-MATERIJALNO PRAVO

Mera bezbednosti obavezno lečenje alkoholičara

Ako je okrivljeni oglašen krivim zbog krivičnog dela i osuđen na kaznu zatvora, a predloženo je izricanje mere bezbednosti obavezno lečenje alkoholičara otvorenog tipa od strane veštaka medicinske struke, tada se mera bezbednosti izriče i izvršava u zavodu za izvršenje kazne zatvora.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)