MEĐUNARODNI STEČAJ (kratak opšti prikaz)

TEMA BROJA

PRIVREDNO PRAVO

UDK: 341.96:347.736/.739
340.134:347.736/.739(497.11)
COBISS.SR-ID 62653449

MEĐUNARODNI STEČAJ
(kratak opšti prikaz)
* Dr Marko Radović, sudija Privrednog suda u Beogradu.

Rezime: U radu se, sa teorijskopravnog stanovišta, analiziraju opšta pitanja vezana za međunarodni stečaj. Cilj autora je da pojedina pitanja iz ove materije razjasni i motiviše one koji pravo primenjuju na primenu odredaba o međunarodnom stečaju. Ovo iz razloga što je normativni okvir o međunarodnom stečaju ustanovljen prvenstveno u cilju da olakša postupak rešavanja složenih pitanja u stečajnim postupcima sa elementom inostranosti.
Ključne reči: stečaj, međunarodni stečaj, glavni i sporedni stečajni postupak.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)