Lišenje slobode duševno poremećenih lica – građanski pritvor i sudska zaštita

UDK: 342.721-056.34

LIŠENJE SLOBODE DUŠEVNO POREMEĆENIH LICA – GRAĐANSKI PRITVOR I SUDSKA ZAŠTITA
Vida Petrović Škero, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji.

Rezime: Lišenje slobode duševno poremećenih lica u kontekstu građanskog prava – građanski pritvor, javlja se kao izuzetak od pretpostavke u korist slobode. Radi obezbeđenja zakonom propisanog postupka, donet je Zakon o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama. Predvidivost Zakona će se obezbediti primenom po usvojenim principima u presudama Evropskog suda za ljudska prava. Samo stvarno poštovanje zakonske procedure u psihijatrijskim ustanovama i sudu obezbediće specifičnoj grupaciji duševno poremećenih lica stvarna prava.

Ključne reči: pravo na slobodu; građanski pritvor; praksa Evropskog suda za ljudska prava; usvojeni principi; proceduralna zaštita.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)