Lišenje roditeljskog prava

PORODIČNO PRAVO

Lišenje roditeljskog prava
Kada jedan roditelj prikriva nasilje nad detetom koje je počinio drugi roditelj, roditelj koji nasilje prikriva zloupotrebljava prava iz sadržine roditeljskog prava, te se i na strani tog roditelja stiče pravni osnov za potpuno lišenje roditeljskog prava.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)