Lišenje roditeljskog prava

PORODIČNO PRAVO

Lišenje roditeljskog prava

Roditelj koji zloupotrebljava prava ili grubo zanemaruje dužnosti iz sadržine roditeljskog prava može biti potpuno lišen roditeljskog prava u slučajevima nabrojanim u članu 81. Porodičnog zakona, kao i kod drugih vidova ponašanja roditelja za koja sud oceni da se kvalifikuju kao zloupotreba ili grubo zanemarivanje.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)