Lična službenost stanovanja i predaja nepokretnosti

STVARNO PRAVO

Lična službenost stanovanja i predaja nepokretnosti

Ne postoji osnov da imalac prava lične službenosti drži i koristi i pomoćne objekte uz kuću, kada je, prema tumačenju odredbe ugovora o poklonu, ona ustanovljena samo na određenim prostorijama porodične kuće.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)