Kršenje prava na poverljivost novinarskih izvora

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Kršenje prava na poverljivost novinarskih izvora

Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. i drugi protiv Holandije

(predstavka br. 39315/06) od 22.11.2012.

Podnosioci predstavke, holandske dnevne novine i dva njena novinara, objavili su tekstove o istragama AIVD (holandske tajne službe), koji sugerišu da su podnosioci predstavke došli u posed strogo poverljivih dokumenata te službe, koji su u međuvremenu postali dostupni u kriminalnim krugovima Amsterdama. Holandski sudovi naredili su da dnevne novine predaju ova dokumenta. Sa druge strane, novinari podnosioci predstavke pokrenuli su parnični postupak protiv države tvrdeći da se njihovi telefoni prisluškuju. Podnosioci predstavke obratili su se Evropskom sudu za ljudska prava povodom oba pitanja.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)