Krivično delo učinjeno na mah

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Krivično delo učinjeno na mah

Učinilac krivičnog dela može postupati na mah isključivo ukoliko je radnju izvršenja krivičnog dela preduzeo nakon prestanka napada, a ne i u trenutku dok napad traje, jer u tom slučaju učinilac od sebe odbija istovremeni protivpravni napad i postupa u nužnoj odbrani ili, pak, u granicama prekoračenja iste.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)