Krivično delo malog značaja u sudskoj praksi

UDK: 340.142:343.225(497.11)

KRIVIČNO DELO MALOG ZNAČAJA U SUDSKOJ PRAKSI
Dragan Kalaba, zamenik višeg javnog tužioca u Čačku.

Rezime: U Krivičnom zakoniku (“Sl. glasnik RS”, br. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09 i 121/12) je na jasan način regulisan pojam krivičnog dela. Sa druge strane, regulisane su situacije iz kojih proizlazi da se, pod određenim uslovima, učinjeno krivično delo ne smatra krivičnim delom. To je osnov isključenja krivičnog dela, a pod koji spada i institut dela malog značaja, regulisan u članu 18. KZ.

Ključne reči: krivično delo, delo malog značaja, uslovi za primenu, slučajevi sudske prakse.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)