Kriterijumi za određivanje i program za rešavanje viška zaposlenih

RADNO PRAVO

Kriterijumi za određivanje i program za rešavanje viška zaposlenih

U situaciji kada poslodavac nije u obavezi da donese program rešavanja viška zaposlenih, ne daje mu pravo da bez određenih kriterijuma sam odluči koji zaposleni predstavlja višak, već, naprotiv, određivanje lica koja predstavljaju višak od više izvršilaca na istom radnom mestu, bez primene kriterijuma, takvu odluku čini nezakonitom.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)