Kriterijumi za određivanje i program rešavanja tehnološkog viška

RADNO PRAVO

Kriterijumi za određivanje i program rešavanja tehnološkog viška

Čak i u situaciji kada poslodavac nije u obavezi da donese program rešavanja viška zaposlenih, to mu ne daje pravo da bez određenog kriterijuma sam odluči koji zaposleni predstavljaju višak, već naprotiv, određivanje lica koja predstavljaju višak od više izvršilaca na istom radnom mestu, bez primene kriterijuma, takvu odluku čini nezakonitom.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)