Korisnik stana u privatnoj svojini po Zakonu o stambenim odnosima iz 1973. godine

USTAVNO PRAVO

Korisnik stana u privatnoj svojini po Zakonu o stambenim odnosima iz 1973. godine

Po Zakonu o stambenim odnosima, koji je stupio na snagu 29. jula 1973. godine, korisnikom stana u smislu ovog zakona smatraju se nosilac stanarskog prava i članovi njegovog porodičnog domaćinstva koji zajedno sa njim stanuju i korisnici stana koji stanuju zajedno sa nosiocem stanarskog prava imaju pravo da trajno koriste stan pod uslovima iz ovog zakona.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)