Konverzija ugovora

OBLIGACIONO PRAVO

Konverzija ugovora

Kada se ugovor o kupoprodaji posebnog dela objekta zaključuje u fazi izgradnje objekta, ne radi se o kupoprodaji već o sufinansiranju, jer kupac plaćanjem cene finansira materijal i radove na izgradnji dela objekta u kome se nalaze nepokretnosti koje finansira i po ugovoru postaje vlasnik istih nepokretnosti, uz pravo da izvrši upis u javnu evidenciju nepokretnosti.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)