Konvalidacija usmenog ugovora o prometu nepokretnosti

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Konvalidacija usmenog ugovora o prometu nepokretnosti

Ugovor o prometu nepokretnosti kome nedostaje pisana forma i ovjera potpisa ugovarača, bez pravnog je dejstva i ne podliježe konvalidaciji.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)