Konvalidacija ugovora o prometu nepokretnosti

OBLIGACIONO PRAVO

Konvalidacija ugovora o prometu nepokretnosti

Zakonom o prometu nepokretnosti dato je ovlašćenje sudu da prizna pravno dejstvo ugovora o prometu nepokretnosti, koji je zaključen u pisanom obliku, a na kome potpisi ugovarača nisu overeni od strane suda, ako su za to ispunjeni izričito zakonom predviđeni uslovi.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)