Kaznenopravni aspekti uvjetne osude i sudske opomene u kaznenom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine

UDK: 343.281(497.6)

KAZNENOPRAVNI ASPEKTI UVJETNE OSUDE I SUDSKE OPOMENE U KAZNENOM ZAKONODAVSTVU BOSNE I HERCEGOVINE
Prof. dr Osman N. Jašarević, vanredni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku.
Damir Bilić MA, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku.

Rezime: Zakonodavstvo Bosne i Hercegovine se primjenjuje prema svakome tko počini kaznena djela na području Bosne i Hercegovine.
Uvjetna osuda je mjera upozorenja koja se izriče počinitelju kaznenog djela kada se osnovano može očekivati da će se upozorenjem uz prijetnju kaznom, koju sadrži uvjetna osuda, dakle, bez izvršenja kazne, moći ostvariti svrha kaznenopravnih sankcija.
Svrha uvjetne osude je da se počinitelju kaznenog djela uputi upozorenje uz prijetnju kaznom (uvjetna osuda), kojom se omogućava ostvarivanje svrhe kaznenopravnih sankcija, izricanjem kazne bez njezina izvršenja, kada izvršenje kazne nije prijeko potrebno radi kaznenopravne zaštite (članak 59. Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine1)).
U kaznenom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine, uvjetna osuda u pravilu ne podrazumijeva stavljanje počinitelja pod nadzor posebne stručne osobe, niti određivanje vrste i mjere kazne što odlaže za eventualno kasnije ponovno izvođenje počinitelja pred sud u slučaju neispunjenja postavljenih obaveza i zaključka da resocijalizacija počinitelja na slobodi nije moguća, kao što je to slučaj u uslovnom sistemu.
Sudska opomena zajedno sa osudom predstavlja samostalan tip sankcija, tj. mjere upozorenja.
Sudska opomena je blaža sankcija za punoljetne učionice i ne dovodi do ograničavanja prava i sloboda učinioca. Namijenjena je lakšim oblicima kriminaliteta i predstavlja upozorenje počinitelju ako ponovo izvrši djelo da može očekivati primjenu neke strože sankcije.

Ključne riječi: zakonodavstvo Bosne i Hercegovine, uvjetna osuda, sudska opomena, resocijalizacija,

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)