Karakter rešenja Kancelarije za ljudska i manjinska prava RS o raspodeli godišnje kvote sredstava nacionalnim savetima nacionalnih manjina

UPRAVNO PRAVO

Karakter rešenja Kancelarije za ljudska i manjinska prava RS o raspodeli godišnje kvote sredstava nacionalnim savetima nacionalnih manjina

Rešenje Kancelarije za ljudska i manjinska prava Republike Srbije o raspodeli godišnje kvote sredstava nacionalnim savetima nacionalnih manjina, ne predstavlja akt o čijoj zakonitosti se odlučuje u upravnom sporu, već predstavlja akt izvršenja budžeta, donet u stvari imovinske prirode.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)